Catechetical Centres

In order to get in touch with any of the below, kindly contact us and we’ll be happy to put you in touch.


Attard Parish
Attard MUSEUM Boys
Attard MUSEUM Girls
Baħrija Centre
Balluta Parish
Balzan Parish
Balzan MUSEUM Girls
Birgu Parish
Birkirkara MUSEUM Boys
Birkirkara Oratorju MSSP
Birkirkara San Ġużepp Parish
Birkirkara Santa Elena Parish
Birkirkara Santa Elena MUSEUM Girls
Birkirkara Santa Marija Parish
Birkirkara SE – SGH MUSEUM Girls
Birżebbuġa Parish
Birżebbuġa MUSEUM Girls
Birżebbuġa MUSEUM Boys
Bormla Parish
Bormla MUSEUM Girls
Burmarrad Parish
Dingli Parish
Dingli MUSEUM Boys
Dingli MUSEUM Girls
Fgura Parish
Fgura MUSEUM Boys
Fgura MUSEUM Girls
Fleur-De-Lys Parish
Fleur-De-Lys MUSEUM Girls
Floriana Parish
Għargħur Parish
Għaxaq Parish
Għaxaq MUSEUM Boys
Għaxaq MUSEUM Girls
Gudja Parish
Gudja MUSEUM Boys
Gudja MUSEUM Girls
Gwardamanġa Parish
Gzira Parish
Ħamrun MUSEUM Boys
Ħamrun MUSEUM Girls
Ħamrun Immakulata Kunċizzjoni Parish
Ħamrun San Gejtanu Parish
Ibraġ Parish
Iklin Parish
Imdina Parish
Imġarr Parish
Imqabba Parish
Imsida Parish
Imtarfa Parish
Isla Parish
Kalkara Parish
Kalkara MUSEUM Boys
Kalkara Kapuċċini
Kirkop Parish
Lija Parish
Lija MUSEUM Girls
Lija Balzan MUSEUM Boys
Luqa Parish
Luqa MUSEUM Boys
Manikata Parish
Marsa MUSEUM Boys
Marsa Marija Reġina Parish
Marsa Trinita Qaddisa Parish
Marsaskala MUSEUM Boys
Marsaskala MUSEUM Girls
Marsaxlokk Parish
Mellieħa Parish
Mellieħa MUSEUM Boys
Mosta Parish
Mosta Ċentru Sant’ Andrija
Mosta Santa Margerita Centre
Mosta Oratorju Qalb ta’ Ġesu
Mosta Oratorju Marija Mmakulata
Mosta Ta’ Mlit
Mosta Sunday School
Mosta MUSEUM Boys
Mosta MUSEUM Girls
Mqabba MUSEUM Boys
Msida MUSEUM Boys
Msida MUSEUM Girls
Naxxar Parish
Naxxar MUSEUM Boys
Naxxar MUSEUM Girls
Naxxar – Ħniena Divina
Naxxar – Sgħajtar Centre
Paola MUSEUM Boys
Paola MUSEUM Girls
Paola Kristu Rè Parish
Paola Madonna ta’ Lourdes Parish
Pembroke Parish
Pembroke MUSEUM Boys
Pembroke – St Catherine’s School
Qawra Parish
Qormi SB MUSEUM Boys
Qormi SG MUSEUM Boys
Qormi San Bastjan Parish
Qormi San Ġorġ Parish
Qormi SB – B MUSEUM Girls
Qormi SB – C MUSEUM Girls
Qormi SĠ – A MUSEUM Girls
Qormi SĠ – D MUSEUM Girls
Qrendi Parish
Rabat Parish
Rabat MUSEUM Boys
Safi Parish
Safi MUSEUM Boys
Safi MUSEUM Girls
San Andrea School
San Anton School
San Ġiljan Parish
San Ġwann Parish
San Ġwann MUSEUM Boys
San Ġwann – Chiswick School
San Ġwann – St Michael Foundation
San Pawl il-Bahar MUSEUM Boys
San Pawl il-Baħar Parish
Santa Luċija Parish
Santa Venera Parish
Santa Venera MUSEUM Girls
Senglea MUSEUM Girls
Siġġiewi Parish
Siġġiewi MUSEUM Boys
Siġġiewi MUSEUM Girls
Sliema Ġesù Nazzarenu Parish
Sliema Sacro Cuor Parish
Sliema San Girgor Parish
Sliema Stella Maris Parish
Swatar Parish
Swatar MUSEUM Boys
Swatar MUSEUM Girl
Ta’ Xbiex Parish
Tarxien Parish
Tarxien MUSEUM Boys
Tarxien Agostinjani
Valletta MUSEUM Girls
Valletta San Duminku Parish
Valletta San Pawl Nawfragu Parish
Valletta Santu Wistin Parish
Wied il-Għajn Parish
Żabbar Parish
Żabbar Ċentru Sant’ Andrija
Żabbar MUSEUM Boys
Żabbar MUSEUM Girls
Żabbar Xgħajra Centre
Żebbuġ Parish
Żebbuġ MUSEUM Boys
Żebbuġ MUSEUM Girls
Żebbuġ Azzjoni Kattolika
Żejtun Parish
Żejtun MUSEUM Boys
Żejtun MUSEUM Girls
Żurrieq Parish
Żurrieq MUSEUM Boys
Żurrieq MUSEUM Girls
Żurrieq Soriijiet Nuzzo