Flimkien mal-PFI ser jiġu organizzati numru ta’ korsijiet ta’ formazzjoni għall-Katekisti bejn Ottubru 2022 u Mejju tal-2023. Dawn ser jinżammu fir-Refettorju tal-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana, bejn l-09:30AM u 11:30AM

DataSuġġett
is-Sibt 28 t’Ottubru 2023Introduzzjoni għall-Liturġija
is-Sibt 18 ta’ Novembru 2023Is-Sena Liturġika
is-Sibt 27 ta’ Jannar 2024Il-Magħmudija
is-Sibt 24 ta’ Frar 2024Is-Sagrament tal-Griżma
is-Sibt 27 ta’ April 2024L-Ewkaristija
is-Sibt 25 ta’ Mejju 2024Aspetti prattiċi relatati maċ-Ċelebrazzjoni Liturġika għat-Tfal

Biex tapplika għal dan il-kors nitolbuk iżżur il-website tal-PFI. Għal aktar informazzjoni jew biex tattendi seminars individwali, ikkuntattjana.