“Fanal għal riġlejja l-Kelma tiegħek, u dawl fil-mogħdija tieghi”  (Salm 119: 105)

Flimkien mal-PFI ser jiġu organizzati numru ta’ Seminars ta’ Formazzjoni dwar l-iskrittura bejn Ottubru 2022 u Mejju tal-2023. Dawn ser jinżammu fir-Refettorju tal-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana, bejn l-10:00AM u 12:00PM

DataSuġġett
is-Sibt 22 ta’ Ottubru 2022Il-Bibbja esperjenza ta’ fidi 
is-Sibt 19 ta’ Novembru 2022Il-Pentatewku
is-Sibt 21 ta’ Jannar 2023Il-Profeti
is-Sibt 25 ta’ Frar 2023l-Erba’ Evanġelji. Unità u Diversità
is-Sibt 29 ta’ April 2023Il-parabboli u l-mirakli 
is-Sibt 20 ta’ Mejju 2023Inħallu l-Kelma ta’ Alla tkellimna

Biex tapplika għal dawn is-Seminars nitlbuk iżżur il-website tal-PFI. Għal aktar informazzjoni jew biex tattendi seminars individwali, ikkuntattjana.